Ittinerario


Contattare
Domande
J. V. Foix, 25 anni (1987-2012)
Versi d'oggi

Era jo sol, ombrós entre ombres velles...

Audio
Un assaggio
  • Catedra Marius Torres
  • Revista Catalunya
  • Espais
  • AELC
  • Lletra
  •  
  • Aquest web ha rebut l'ajuda de la Institució de les Lletres Catalanes.
    Institució Lletres catalanes