Contact us

Fundació J.V. Foix

Carròs, 11-15
08017 Barcelona
FGC: Peu de Funicular

Tel./Fax: 93 205 1749
a/e: info@fundaciojvfoix.org
a/e: margarida@fundaciojvfoix.org

Contact us
Inquiries
App: Ruta Foix a Sarrià
J. V. Foix, 25 years (1987-2012)
Verses of the day

Remors de fosca fronda / Obren, pertot, la Nit.

Audio
A taste
  • Catedra Marius Torres
  • Revista Catalunya
  • Espais
  • AELC
  • Lletra
  •  
  • Aquest web ha rebut l'ajuda de la Institució de les Lletres Catalanes.
    Institució Lletres catalanes