Handwritten manuscripts

"Captava, delirant, abismes d'aigua". Dedicat als Amics d'en Pitarra 22.02.1973. Anotacions sobre l'evolució del llatí al català, comparant-la amb la del castellà.Anotacions sobre l'evolució del tancament de les vocals en català, castellà i francès.Explicació de la iodització en el cas del català oriental

Contact us
Inquiries
App: Ruta Foix a Sarrià
J. V. Foix, 25 years (1987-2012)
Verses of the day

Remors de fosca fronda / Obren, pertot, la Nit.

Audio
A taste
  • Catedra Marius Torres
  • Revista Catalunya
  • Espais
  • AELC
  • Lletra
  •  
  • Aquest web ha rebut l'ajuda de la Institució de les Lletres Catalanes.
    Institució Lletres catalanes